Spektrum

 

Körsång och sceniskt arbete för barn mellan 9 och 13 år.

Övning torsdagar kl 18.00-19.30.

Antagning efter godkänd provsjungning. Nya sångare är välkomna att provsjunga kl

17:45, eller i repetitionens paus, vid terminstarten den 27/8. Kontakta Marie eller Helena om du är intresserad av att provsjunga.

Terminsavgift för Spektrum är 800 kr (påbörjad termin debiteras med hela terminsavgiften. Medlemsavgift till Spektrumkörernas förening tillkommer med 25 kr/barn).

 

Vad gör vi i Spektrum?

 

Vi jobbar ofta projektinriktat ex. med konserter och musikaler, då vi samarbetar med professionella musiker och artister från Sverige och andra delar av världen.

 

Spektrum är en kör för extra sångintresserade barn som kommit en bit på väg i röst- och gehörsmognad samt är beredda att satsa tid och engagemang.

 

Kören jobbar med trestämmig körsång och har hög ambitionsnivå och ett högt inlärningstempo - vilket förutsätter vissa förkunskaper.

Vi jobbar med musikstilar från hela världen.

Spektrumkörerna © 2015 ☼ kontakt: info@spektrumkorerna.se ☼ körledare: ledare@spektrumkorerna.se ☼ webmaster: webmaster@spektrumkorerna.se