MiniSpektrum

 

Körsång för barn från 6 år. Övning torsdagar kl 17.00-17.45     

Terminsavgift för MiniSpektrum är 700 kr (påbörjad termin debiteras med hela terminsavgiften. Medlemsavgift till Spektrumkörernas förening tillkommer med 25 kr/barn).

 

Vad gör vi i MiniSpektrum?

 

För att vara med i MiniSpektrum behövs ingen provsjungning - bara ett stort intresse för att sjunga och ha roligt tillsammans!

Många av de äldre barnen i Spektrum och Steens började sin bana i MiniSpektrum - som ger en god träning i sång och scenframträdande.

Spektrumkörerna © 2015 ☼ kontakt: info@spektrumkorerna.se ☼ körledare: ledare@spektrumkorerna.se ☼ webmaster: webmaster@spektrumkorerna.se