Spektrumkörernas förening

 

När ditt barn börjar sjunga i någon av Spektrumkörerna blir både barnet och du som förälder automatiskt medlemmar i Spektrumkörernas förening. Föreningens huvudsyfte är att stödja och bistå barnen i deras körintresse.

Tillsammans har alla föräldrar ansvar för att alla uppgifter runt omkring köruppdrag, skolkonserter och andra evenemang fungerar, t ex:

» ordna med skjuts till/från

» ordna med kläder, fika, ta hand om barn, biljetter

» vara brandvakter vid JULKUL

» organisera och hjälpa till vid körläger/resor

» organisera och hjälpa till vid kördagar

» söka efter sponsorer och bidragsgivare

 

Medlemsavgiften är 25 kr per barn och termin. Medlemsavgiften debiteras i samband med terminsavgiften och betalas in till separat konto.

 

Årsmöte ska hållas innan november månads utgång. Vid årsmötet den 7 november 2015 valdes följande styrelse och valberedning:

 

Ordförande: Christina Dahl

Sekreterare: Liselotte Kok

Kassör: Michaela Banila

Övriga ledamöter: Gunilla Norberg och Marie Ahxner

Revisor: Inger Nordheden

Valberedning: Åsa Sjöö och Åsa Bruna

 

Föräldrarna som ingår i föreningens styrelse har i uppgift att planera föreningens åtagande och sköta ekonomiska frågor.

I styrelsearbetet ingår att söka lämpliga bidrag till körverksamheten, sköta kontakterna med riksorganisationen Ung i kör där barnen också är medlemmar, hjälpa till att planera och organisera vid evenemang samt söka sponsorer och driva föreningen.

Spektrumkörerna © 2015 ☼ kontakt: info@spektrumkorerna.se ☼ körledare: ledare@spektrumkorerna.se ☼ webmaster: webmaster@spektrumkorerna.se